ChatGPT בעולם ההשקעות

פנים של אישה בתוך עולם וירטואלי של שפת אחד אפס

אני אפתח ואומר שאני לא טכנולוג גדול. אני בטוח שיש קוראים שיוכלו להאיר את עיני, בין אם בהשקעות ובין אם בשימוש בעולמות האליזה

כשהפיננסי עובר למשפטי

גברים בחליפות יושבים מסביב לשולחן עסקי

בחודשים האחרונים יוצא לנו ללוות מספר חברות בצמתים שונים של ההתפתחות העסקית. חלק מהן, בצמתי השקעה בישויות אחרות. 

דילוג לתוכן