קרן פלקון קפיטל
ממעוף הציפור ועד לעובי הקורה

קרן פלקון קפיטל ש.מ הינה קרן השקעות ישראלית, שמשרדיה בתל אביב. הקרן פועלת בעיקרה באפיקים סחירים בשוק ההון, לרבות שוק המניות והחוב. הקרן מבצעת השקעות הנשענות על מחקר מאקרו כלכלי, מחקר עומק לענפי המשק, חברות ומגמות עסקיות – במטרה לאתר עסקאות במחיר הזדמנותי ובסיכון נמוך. הקרן שואפת להתמקד בחברות בעלות זיקה לישראל, להן הנהלות הפועלות ליצירת ערך תמידי.

אסטרטגית השקעות

הקרן נוקטת במתודולוגיית השקעות לונג/שורט מאקרו, ומקיימת חשיפה לשוק המניות, האג"ח, סחורות ונגזרים פיננסיים. לפי גישת ההשקעות שלנו, עסקים מושפעים בצורה ניכרת מהילך הרוח הכלכלי במשק, ולכן אנו מקפידים לבצע ניתוח תמידי – כמותי ואיכותני, למשתנים שונים. 

ניהול סיכונים

העקרונות שלנו לניהול סיכונים מונעים על ידי גיוון מספק לצורך הקטנה של הסיכון הספציפי והתלות בהשקעה בודדת. הקרן משקיעה במגוון סוגי נכסים (מניות, מכשירי חוב, ונגזרים) באסטרטגיות לונג ושורט, במגוון ענפי משק. הקרן מקפידה להשקיע בעסקים בוגרים, בעלי מינוף פיננסי ומינוף תפעולי נמוכים על מנת לשמר עמידות עסקית במצבי קיצון כלכליים.
הקרן בוחנת באופן רציף מגוון סיכונים בעסקים אותן היא בוחנת לצרכי השקעה, לרבות: סיכונים לעמידות המודל העסקי, סיכוני אשראי, סיכונים תפעוליים, וסיכוני רגולציה.
מעבר לכך, הקרן מקפידה לשמר נזילות נאותה לצורך שמירה על גמישות תפעולית בעסקיה. ועדת היגוי ההשקעות של הקרן מתכנסת מדי שבוע לצורך הערכה ובחינה של הסביבה המאקרו כלכלית ותנאים עסקיים בחברות הפורטפוליו.
חבר בורסה מתפעל
נאמנות ואדמיניסטרציה
ייעוץ משפטי
רו"ח מבקר
דילוג לתוכן