כשהפיננסי עובר למשפטי

בחודשים האחרונים יוצא לנו ללוות מספר חברות בצמתים שונים של ההתפתחות העסקית. חלק מהן, בצמתי השקעה בישויות אחרות. 

החלטתי להעלות על הכתב מספר סעיפים חשובים, מהקל אל הכבד, עליהם אנחנו נותנים את הדעת כשכבר העשן יצא לאחר תקופת המשא ומתן –  מסכימים על שווי ומתווה העסקה, ועוברים לצד המשפטי. הסעיפים הללו נשמעים כברורים מאליו כאשר קוראים בהם, והם וודאי נר לרגליו של כל יועץ מתחיל. אך טוב שגם אתם הקוראים תגלו התמצאות בעניין.

נתחיל בפשוט – מושב בבורד: גם אם מדובר בהיקף השקעה קטן, מושב דירקטור, אישור צפיה וזכות חתימה עשוים להבטיח יכולת של ניתוב והשפעה על עסקי התאגיד. כאשר המשקיע הוא פיננסי ופחות אסטרטגי או תפעולי, הדבר הופך לחשוב. במיוחד בהיבטי תכנון ובקרה על מבנה ההון העתידי של התאגיד הנרכש וניתוב אסטרטגיית היציאה.

מבנה הון אופטימלי הוא כזה שתכליתו להפחית ככל הניתן את מחיר ההון המשוקלל, ובכך, למקסם את השווי של הפירמה.

חתימה של המוכרים על סעיף אי תחרות: כבר ראיתי מייסדים שתעו או טעו בדרך והחלו בהקמת פעילות דומה תוך פרק זמן קצר לאחר מועד ההשקעה. סעיף אי תחרות מונע ממייסד להתחיל מחדש את אותה פעילות בפרק זמן מוגדר מראש. זהו אמצעי הגנה חשוב במיוחד כשמדובר ב- one/two/three men show. ישנה סברה שהסכמי אי תחרות אינם נאכפים. הדבר לא נכון בהכרח וכל דין לגופו. כשמדובר במייסדים ושותפים, הסכמי אי תחרות נאכפים גם בישראל.

השקעה היא לא בהכרח אקוויטי. בואו נדבר על דיבידנד בְּכוֹרָה וקדימות בפירוק: במימון תאגידי קיימות לא מעט שכבות בַּעֲלוּת ונשיה. בין השכבה הנחותה ביותר (אקוויטי), לחוב הבכיר ביותר (חוב בנקאי) יש הרבה חלל באמצע. הקצאת מניות בְּכוֹרָה למשקיע מאפשרת קְדִימוּת בביצוע חלוקה. מניות בכורה, או בלעז Preferred Shares, הן למעשה השקעה במכשיר בעל מאפיינים היברידיים. המוכרת (המנפיק) רואה בו חיזוק להון העצמי אל מול יתר הנושים לרבות המערכת הבנקאית, ואילו המשקיע מקבל קדימות בחלוקת הרווחים. מניות בכורה יכולות להיות המירות למניות רגילות, הן יכולות לצבור דיבידנד בתקופות בהן לא מתבצעת חלוקה ויכולות גם להשתתף בחלוקות לבעלי המניות הרגילות.

חתימה על סעיף Reserve Matters: החלטות בעלות חשיבות אסטרטגית כמו רכישות, פיצול, מימוש נכסים, חלוקה, יציאה, ועוד – תהיינה כפופות לווטו של התאגיד המשקיע. מדוע? בחלק גדול מהמקרים, מקבלי ההשקעה הם אנשי מקצוע מעולים או מוציאים תהליכים נהדר אל הפועל, אבל עשויים לעשות טעויות לא קטנות בהקצאת הון. חברות יכולות להיות בעלות ותק עסקי רב שנים, אך הניהול בהן יכול להיות לוקה בחסר, לרבות בהיבטים פיננסיים והיבטי הון חוזר.

סעיפי EarnOuts, לרוב רלוונטי יותר בהשקעות VC אך לא רק: סעיף זה מגדיר, שהמחיר אותו משלם התאגיד הרוכש – מותנה בהשגת ביצועים פיננסיים מוגדרים מראש על פני זמן מוגדר בעתיד. זה כמובן היבט שמעניק ביטחון ומגדיל אל חוויית הוודאות אצל התאגיד הרוכש.
הקפדה בפרטים הקטנים הם המפתח להצלחה בעסקה. תכנון נכון, יכול לחסוך לצדדים את הקצר בתקשורת בהמשך הדרך.  

כתבות נוספות שיענינו אותך

דילוג לתוכן