מזכר הבנות – כל מה שצריך לדעת

מזכר הבנות, Memorandum of understanding, או Term Sheet, הוא הסכם בין שני צדדים המבטא את ההסכמה והרצון לשתף פעולה. הוא משמש לרוב למקרים שבהם הצדדים בעסקה או במיזם אינם בשלים עדיין להתחייבות משפטית.

פעמים רבות יירשם במזכר ההבנות שאין לראות בו מסמך מחייב, אך חשוב לדעת –  שגם אם אין מחויבות לביצוע העסקה ואין מחוייבות לתנאים אחרים שנקבעו במסמך, אין בקביעה החוזית במזכר ההבנות כדי לייתר את החובות החוקיות שחלות על הצדדים.

מזכר ההבנות הוא מסמך בעל חשיבות רבה, ועל אף התדמית הרכה שלו הוא נקודת עגינה ללא מעט סעיפים בעסקה, לרבות השווי. 

מהם הפרטים הנפוצים בכתיבת מזכר ההבנות:

1. זיהוי הצדדים ותפקידם.

2. בדיקות נאותות – במסגרת מזכר ההבנות המשקיע ידרוש מבעלי המיזם להעמיד לרשותו את האפשרות לבחון את עסקי החברה ולקבל לידיו כל מידע מהותי שלפיו הוא יוכל לקבל החלטה כלכלית. המידע כרוך בסוגיות פיננסיות (לרבות רווחיות, תזרים וכושר שירות החוב), גילוי הנוגע לעסקאות צדדים קשורים, סוגיות שעלו לדיון מול מוסדות ורשויות, נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים ועוד הרבה. אם הבדיקות תגלנה שחלק מהממצאים שהציגו היזמים אינם מהימנים, ייתכן מאוד שהעסקה לא תצא אל הפועל. מקרה מפורסם הוא על השקעתה של חברת 'טבע' במניות חברת, Representaciones e Investigaciones Médicas S.A , או בקיצור, RIMSA המקסיקנית. טבע רכשה את הון המניות של חברת רימסה במחיר כולל של 2.3 מיליארד דולרים.

עם זאת, הרכישה הפכה במהרה לסכסוך. טבע האשימה את רימסה במסירת מידע כוזב ובהונאה במהלך המשא ומתן, בטענה כי רימסה הציגה מצג שווא של מוצריה ומצג שווא הנוגע לעניניים רגולטוריים. האירוע הוביל לשורה של מאבקים משפטיים בין החברות ואף בקשה לאישור תביעה נגזרת בידי בעלי המניות של טבע נגד דירקטוריון החברה. 

 אנחנו בפלקון קפיטל מתמחים בביצוע בדיקות נאותות כלכליות ובירידה לפרטים אלו. 

3. מתווה ההשקעה – על אף שהסעיף הזה נוטה לגמישות מסויימת, חשוב שיוסכם על מתווה כללי. הצדדים קובעים ביניהם עקרונות כלליים לאופן ההשקעה של הכספים בפעילות החברה. למשל, האם ההשקעה תהיה בהון, בחוב המיר או בעסקת SAFE? האם תקום חברה חדשה לטובת הפרוייקט המשותף? האם כספי ההשקעה יוחזקו בחשבון נאמנות? איזה בטוחות עומדות מצד היזמים (ערבויות אישיות, שעבוד על נכס).

4. התמורה הכספית או ההונית – המזכר עשוי לקבוע גם את התמורה, בין אם במזומן, במניות או תמורה משולבת. 

5. הקצאת מניות וזכויות אחרות, לרבות אופציות

6. שמירה על סודיות – מאחר וישנן עסקאות שלהן דרגת רגישות גבוהה, מול מתחרים, ספקים או לקוחות גדולים, נדרשת החובה לשמירה על המגעים בין הצדדים בסוד עד לחתימת הסכם השקעה או עד להתקיימות תנאים מתלים שהוגדרו.

7. סעיף No Shop – סעיף זה דן בבלעדיות ובמהותו איסור על החברה שמקבלת השקעה לשאת ולתת עם משקיעים פוטנציאליים נוספים במהלך ביצוע בדיקת ההתכנות. בגלל שתהליך הבדיקות הנאותות לוקח זמן ובצדו המשכיות של המשא ומתן, רוב המשקיעים נוטים שלא לוותר על דרישה זו.

8. איסור על ביצוע עסקאות במניות – אחד הסיכונים המשמעותיים בביצוע השקעה פיננסית הוא ההחלטה של המייסדים על עזיבה. לא חסרים מייסדים שפועלים ממניעים שלא עולים בקנה אחד עם האינטרס של השותף הפיננסי, ובוחרים להתקדם בדרכם המקצועית תקופה קצרה לאחר סיומו של סבב גיוס. כמובן שישנם מקרים בהם כל מהות ההשקעה היא להוציא את המייסדים אך מדובר בעסקים בוגרים בעיקר. למייסדים יש את הידע, הניסיון וההיכרות עם השוק והמוצר, והצלחת החברה תלויה בהם מאוד, ההנחה היא שאם המייסדים יעזבו את החברה, לתאגיד יהיה הרבה יותר קשה להצליח.

אין להמעיט בחשיבותו של מזכר ההבנות, שכן הוא נדבך מרכזי בשלב תכנון העסקה. חשוב שגיבוש מזכר ההבנות ייעשה על ידי אנשי מקצוע מנוסים, תוך מחשבה וירידה לפרטים.
פלקון קפיטל מלווה את לקוחותיה בבדיקות נאותות פיננסיות, גיבוש מתווה השקעה, ובניהול משא ומתן. האמור בפוסט לא מהווה יעוץ פיננסי או משפטי.

כתבות נוספות שיענינו אותך

דילוג לתוכן